Uzatvorenie obchodu

Odovzdanie nehnuteľnosti

Pokiaľ ste sa vo svojom snažení kúpiť nehnuteľnosť alebo previesť členské práva a povinnosti v bytovom družstve dostali až sem, tak Vám gratulujeme. Odovzdanie nehnuteľnosti sa môže zdať ako veľmi jednoduchá záležitosť, ale odporúčame i tento úkon urobiť dôkladne.

Protokol o odovzdaní

Pripravte si na tento úkon protokol o odovzdaní (prevzatí) nehnuteľnosti. Jeho základnými bodmi sú:

  • iniciály odovzdávajúceho a preberajúceho
  • dátum
  • súpis zúčastnených osôb
  • popis stavu nehnuteľnosti
  • zápis stavu všetkých meradiel energií
  • súpis zreteľných vád, s ktorými kupujúci nehnuteľnosť kúpil
  • súpis interiéru, ktorý predávajúci prenechal kupujúcemu (napr.: vstavané skrine, kuchynská linka, apod.)

Odporúčame Vám urobiť si fotodokumentáciu nehnuteľnosti, ktorá bude prílohou protokolu o odovzadní a prevzatí nehnuteľnosti.

Zpět na obsah
|
Pokračovat