Uzatvorenie obchodu

Družstvo

Ako sa postupuje pri prevode členských práv a povinností v bytovom družstve (družstevné byty)

V prípade družstevných bytov sa postupuje skoro rovnako ako u nehnuteľností v osobnom vlastníctve, jediným rozdielom je, že sa nepodpisuje kúpna zmluva a nepodáva sa návrh na kataster. Pri družstevných bytoch podpisujete Dohodu o prevode členských práv a povinností.

Kedy sa stávate členom bytového družstva?

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu orgánov družstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľov vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Rovnaké účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú hneď, ako príslušné družstvo obdrží písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva. Zmena člena družstva teda nepodlieha súhlasu ostatných družstevníkov alebo vedeniu družstva!

Prevod v praxi

Veľké družstvá od Vás budú požadovať vyplniť ich formuláre a na prevod členských práv si stanovili niektoré podmienky. Tou zásadnou je zaplatenie poplatku za prevod členských práv a povinností. Niektoré z nich ako podmienku uvádzajú rovnako zaplatenie všetkých predchádzajúcich dlhov alebo ďalších poplatkov. V takýchto družstvách prebieha prevod veľmi formálne a často je to beh od prepážky k prepážke, kde za vyžadované potvrdenie musíte zaplatiť ďalší administratívny poplatok.

Menšie družstvá tieto veci nevyžadujú a k prevodu pristupujú veľmi flexibilne. U týchto družstiev tak často dochádza k predaniu Dohody o prevode členských práv a povinností napr. na záhradách bytových domov, niekedy i s pohárom dobrej pálenky.

Je dôležité oboznámiť sa so stanovami družstva, ktoré môžu vylúčiť členstvo určitých subjektov, napr. cudzincov, právnických osôb a pod.

Zpět na obsah
|
Pokračovat