Príprava na predaj

Lokalita

To v akej oblasti nehnuteľnosť vlastníte je úplne nejdôležitejší faktor predaja, ktorý ovplyvňuje celý proces predaja. A navyše tento parameter nemôžete nijako ovplyvniť, len sa mu efektívne prispôsobiť pomocou ďalších nástrojov, ktoré máte k dispozícii. Cenu, stav nehnuteľnosti a podmienky predaja.

späť na obsah
|
pokračovať