Vytvorenie marketingového plánu predaja

Maximalizujte výnos

Ako získať maximálny výnos z predaja nehnuteľnosti?

Pri odpovedi na túto otázku hraje práve marketing zásadnú a rozhodujúcu úlohu.

Prečo?

  • Súvislosť medzi cenou (hodnotou) nehnuteľnosti a marketingom.
  • cieľom marketingu je priviesť na prehliadku nehnuteľnosti čo najviac potenciálnych záujemcov
  • čím viac záujemcov o jednu nehnuteľnosť, tým vyššiu cenu je možné žiadať (nepomer 1 nehnuteľnosť x viac záujemcov….. vedie k náporu na strane dopytu, k vyrovnaniu vedie za inak rovnakých okolností iba cena)

Ako nájsť viac záujemcov?

  • pokiaľ existuje kvalitná nehnuteľnosť v atraktívnej lokalite, potom efektívny marketing ešte zvýši jej hodnotu (než v prípade, že by sa marketing neuskutočnil) … rovnako ako tehly, poschodie, výhľad, architekt atd. Marketing je faktor, ktorý ovplyvňuje cenu nehnuteľnosti. Efektívny marketing nehnuteľnosť zhodnocuje. Pomáha nájsť záujemcu o nehnuteľnosť.
  • dosiahneme toho tým, že rozšírime povedomie medzi ľuďmi o tom, že táto nehnuteľnosť je na predaj alebo prenájom. Nejde len o to rozšíriť povedomie medzi ľuďmi, nie každý človek, chce v danú chvíľu nehnuteľnosť kúpiť alebo si ju prenajať. Je potrebné nájsť záujemcov, ktorí o tom v tento daný moment uvažujú - to je cieľová skupina. Ako ju nájsť a osloviť, to je úloha na ktorú majú profesionálne realitné spoločnosti celé marketingové týmy, ktoré poznajú realitný trh. Vy si musíte pomôcť sami a my Vám k tomu pomôžeme.

Súčasná situácia

Ešte stále veľa majiteľov ponúka nehnuteľnosti bez kvalitného marketingu a dostatočnej propagácie. Ako chcete, aby Vaša nehnuteľnosť vyzerala v očiach potenciálneho záujemcu exkluzívne a jedinečne, keď ju ponúkate cez jeden riadkový inzerát v novinách alebo na internete? Takáto inzercia z Vašej nehnuteľnosti jedinečnú neurobí, v záplave kvalitnej inzercie RK s veľkými fotografiami, sa Váš inzerát stratí a veľa záujemcov nepritiahne. Tým pádom, nebudete môcť ani chcieť po záujemcoch vyššiu cenu, pretože ich jednoducho nebude toľko.

späť na obsah
|
pokračovať