Uzavretie obchodu

Rezervácia / rezervačný poplatok

Rezervácia

V takomto prípade sa dohodnite so záujemcami na presnej výške ceny, spôsobe a termínoch ich úhrady a dátumoch vysťahovania, toto sú tri zásadné skutočnosti, ktoré si musíte dohodnúť. Pokiaľ ste sa na týchto veciach zhodli, odporúčame Vám, vybrať od klienta rezervačnú istinu. Rezervačný poplatok Vám poskytne istotu, že klient si kúpu Vašej nehnuteľnosti nerozmyslí, a pokiaľ predsa, tak Vám zložená istina prepadne a Vy z nej môžete uhradiť náklady, ktoré ste s nevydareným obchodom mali. Odporúčame vyžadovať blokačnú istinu 5-10 % ceny. Pokiaľ Vám záujemca nezloží rezervačný poplatok, tak nehnuteľnosť pre neho neblokujte. Zbytočne môžete prísť o iného, i lepšieho kupca. Rezervačný poplatok je dôkazom vážneho záujmu o predávanú nehnuteľnosť.

Rezervačný poplatok

Rezervačná Zmluva

Ide o zmluvu, do ktorej dopíšete základné podmienky predaja a termín podpisu kúpnej zmluvy a výšku rezervačného poplatku.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Lepšou formou výberu rezervačnej istiny je zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Touto zmluvou berie na seba kupujúci záväzok nehnuteľnosť kúpiť (a predávajúci predať) za dohodnutú cenu. Do tejto zmluvy uvediete rovnako termín zaplatenia kúpnej ceny. Rezervačná istina je v tejto zmluve vlastne prvou splátkou kúpnej ceny. V zmluve odporúčame mať uvedené, že pokiaľ kupujúci odstúpi od úmyslu kúpiť nehnuteľnosť alebo kúpnu cenu nezaplatí v termíne, potom si môžete túto prvú časť kúpnej ceny nechať ako zmluvnú pokutu a zároveň môžete od zmluvy odstúpiť.

Čo musí obsahovať zmluva o budúcej kúpnej zmluve:

  • mená a identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho
  • popis predávanej nehnuteľnosti
  • kúpnu cenu
  • termín podpisu kúpnej zmluvy
  • termín zaplatenia
  • termín vysťahovania a odovzdania nehnuteľnosti

Čo odporúčame, aby obsahovala zmluva o budúcej kúpnej zmluve:

  • sankciu za nedodržanie termínu zaplatenia kúpnej ceny
  • sankciu za nedodrženie termínu podpisu kúpnej zmluvy
  • sankciu za nevysťahovanie
  • podmienky možnosti odstúpenia od zmluvy

Akúkoľvek sankciu môžete, ale i nemusíte uplatniť. Ide skôr o odstrašujúci prostriedok. V praxi nemôžete postihnúť všetky situácie, ktoré sa môžu v budúcnosti stať, ale dobrou zmluvou ich môžete výrazne obmedziť.

Zpět na obsah
|
Pokračovat