Prehliadky a vyjednávanie

23 najčastejších námietok

 1. Nedostatok úložného miesta, je to pre nás príliš malé.
 2. S takto riešeným bytom, upravenou kuchyňou, kúpeľňou, podlahou sme sa doteraz nestretli, je to neobvyklé, bojíme sa toho. Nepáči sa nám to.
 3. Požadujete príliš vysokú cenu.
 4. Buď našu ponuku príjmete alebo sa nemáme o čom baviť.
 5. Ja by som o tu Vašu nehnuteľnosť stál, ale nedarí sa mi až tak dobre. Nemôžem zabezpečiť dobré financovanie. Skúste ísť s cenou o niečo nižšie a pôjde to ako po masle.
 6. S tým nebude moja žena, moji rodičia súhlasiť.
 7. Aj keď je to ťažké, skúste si to znovu premyslieť
 8. To si musím ešte premyslieť.
 9. Verte mi. Sme na tom rovnako.
 10. O kúsok ďalej je rovnaká nehnuteľnosť o 20% lacnejšia.
 11. Takto ten byt nikdy nepredáte!
 12. Všetko sa nám veľmi páči, len tí susedia sú hluční, chýba balkón, nepáči sa nám kúpeľňa, apod. typ námietky, kedy hodnotenie spočíva v detaile.
 13. Opravy by stáli príliš veľa peňazí a v tejto lokalite by bolo komplikované ich spoľahlivo zabezpečiť.
 14. Dajte mi poriadnu zľavu a ja zariadim právnika, prevod na katastri a ďalšie náležitosti pri ukončení obchodu.
 15. Nie som si istý, že je nehnuteľnosť v dobrom stave a že do nej nebudem musieť dať po kúpe ďalšie veľké peniaze.
 16. Prečo vlastne túto nehnuteľnosť predávate, keď je tak úžasná?
 17. Vy už túto nehnuteľnosť predávate riadne dlho…
 18. Keď už predávate bez realitky, tak je nefér, že mi nedáte zľavu, keď ušetríte na provízii, tak ja chcem tiež.
 19. Myslím si, že spôsob, ktorým ste stanovil cenu za nehnuteľnosť nie je presný.
 20. Myslím, že by ste mal znížiť cenu.
 21. Som si istý, že sme sa dohodli, že pračka je v cene, inak by som nezaplatil plnú cenu.
 22. Môj manžel je zásadne proti tomuto riešeniu. Navrhujem, aby sme skúsili ustúpiť v tomto bode, myslím, že tým otupíme jeho námietky a potom nám už nebude nič stáť v ceste.
 23. Keď ja neviem......
Zpět na obsah
|
Pokračovat