Vytvorenie marketingového plánu predaja

Metódy

Metódy, ktoré pomôžu

  • Základom je poloha nehnuteľnosti. Z toho sa pri marketingu vychádza. To je základný parameter, ktorý stanovuje cenu nehnuteľnosti. A tú ani tým najlepším marketingom neovplyvníte. Marketingom je možné isto zmeniť vnímanie lokality, kde sa nehnuteľnosť nachádza a tým zvýšiť cenu nehnuteľnosti, ale je potrebné brať do úvahy náklady takejto akcie.
  • je potrebné pracovať s emóciami. Pomocou práce s emóciami a ich ovplyvňovaním môžeme nehnuteľnosť posunúť do vyššieho poschodia na pomyselnom rebríčku atraktivity, a to je práca marketingu a tiež osobného predaja realitného makléra.
  • Názov. Vždy je dobré vytvoriť pre každú nehnuteľnosť názov, niekoľkoslovný, ktorý nejakým jedinečným, popr. zaujímavým, ale pravdivým spôsobom vystihuje nehnuteľnosť. Tým ju zvýrazníme a dostaneme do povedomia ľudí. To je ten obal, ktorý ovplyvňuje hodnotové vnímanie záujemcu posudzujúceho nehnuteľnosť, aj keď sa na nehnuteľnosti samej nič nemení.
  • Hľadanie nových vlastností, výhod a charakteristík. Urobte si zoznam výhod nehnuteľností, ktoré budete prezentovať záujemcom. Nejde len o tie viditeľné, ale hlavne tie neviditeľné, o ktorých musíte premýšľať než Vás napadnú. Jedinečné výhody dajte na začiatok a potom zoraďte tie bežné. Nedávajte ich viac než sedem, viac si človek nezapamätá. Výhody zhrňte do jednej všeobecnej, ale výstižnej výhody, ak chcete slogane…
  • Propagujte nehnuteľnosť. Propagácia umožní dosiahnuť vyššiu cenu nehnuteľnosti, prilákať viac záujemcov a prilákať serióznejších záujemcov na kúpu alebo prenájom. Kto poznal ľudí z reality show pred pár mesiacmi? Koľko by ste za nich ponúkli na trhu práce? O koľko si môžu tí istí ľudia povedať teraz? To je kúzlo propagácie. Zvyšuje hodnotu, tým, že „vec“ zviditeľní, pričom ostatné parametre „veci“ zostávajú bez zmeny.
  • Všade uvádzajte, že ju predávate Vy sám, vlastník. To je Vaša okamžitá a veľká výhoda.
  • Dajte nehnuteľnosti exkluzivitu. Tým, že ju ponúka iba jedna realitná kancelária, získa nehnuteľnosť punc exkluzivity a jedinečnosti. Toto vnímanie zvyšuje hodnotu - ponuka je obmedzená, sústredí sa v jedných rukách a tým sa zvyšuje vnímanie atraktivity a teda i cena. Nie je možné nájsť inú cestu, ako tú nehnuteľnosť získať a to vytvára pozitívny psychologický tlak na serióznych záujemcov o kúpu. Vytvára tlak na rýchle konanie, bez postranných úmyslov. V prípade, že ju ponúka viac RK, za rôzne ceny, kupujúci vidí, že predávajúci si nie je tak istý, že sa s cenou hýbe a teda je tu veľký priestor na zníženie ceny a hodnoty nehnuteľnosti a môže ju bez problémov ovplyvniť smerom dole.
  • Internet. Kvalitná internetová prezentácia nehnuteľnosti zvyšuje dôveryhodnosť. Atraktivitu a cenu. Každá realitná kancelária, ktorá niečo znamená, má kvalitnú internetovú prezentáciu.
  • Reklama na nehnuteľnosti. Plachta, cedule. Tento často zabúdaný a pri tom veľmi efektívny nástroj propagácie nehnuteľnosti môže zasiahnuť každého, kto v danej lokalite hľadá nehnuteľnosť, alebo ľudí prechádzajúcich okolo.
späť na obsah
|
pokračovať