Ako začať obchodovať?

Spravte tieto jednoduché úkony

  • Vyplňte registračný formulár.
  • Po akceptácii všeobecných obchodných podmienok, uvolníme vašu registráciu a môžete začať.
  • Vloženie vašej ponuky a dopytu do systému www.vlastnici.sk je možné ručne.
pruvodce